การเพิ่มหน้าแสดงหมวดหมู่

การเพิ่มหน้าแสดงหมวดหมู่ เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ ทำการเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ สามารถดูรายละเอียดได้ใน บทที่ 2 หัวข้อหมวดหมู่ (Categories) เปิดเมนูด้านข้าง เลือก หน้า (Page) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก เขียนหน้าใหม่ ตั้งชื่อหน้าใหม่ แล้วกดปุ่ม BACKEND EDITOR                                                                       ที่หัวข้อ Visual Composer กดปุ่ม Add new element                                

การเพิ่มหน้าบนเว็บไซต์

การเพิ่มหน้าบนเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ เปิดเมนูด้านข้าง เลือก หน้า (Page) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก เขียนหน้าใหม่ ทำการเพิ่มเนื้อหา สามารถดูรายละเอียดวิธีการแก้ไขได้จาก บทที่ 3 หัวข้อพื้นฐานการแก้ไขข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ ที่หัวข้อ เผยแพร่ ให้กด เผยแพร่ ข้อมูลจะถูกบันทึก ตั้งค่าให้แสดงบนเมนู สามารถดูรายละเอียดได้ใน บทที่ 5 หัวข้อการปรับแต่งเมนู

การแก้ไขหน้าคำถามที่พบบ่อย

การแก้ไขหน้าคำถามที่พบบ่อย เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ เปิดเมนูด้านข้าง เลือก หน้า (Page) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก หน้าทั้งหมด จะปรากฏรายการหน้าทั้งหมดในตาราง นำเมาส์ไปวางที่รายการ คำถามที่พบบ่อย จะปรากฏเมนูแก้ไขขึ้นมา ให้เลือก แก้ไข กรณีหาหน้าที่ต้องการแก้ไขไม่พบ สามารถค้นหาได้จากกล่องค้นหา ด้านบนมุมขวามือ ทำการแก้ไขเนื้อหา สามารถดูรายละเอียดวิธีการแก้ไขได้จาก บทที่ 3 หัวข้อพื้นฐานการแก้ไขข้อม

การแก้ไขหน้าเว็บลิ้งค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การแก้ไขหน้าเว็บลิ้งค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ เปิดเมนูด้านข้าง เลือก หน้า (Page) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก หน้าทั้งหมด จะปรากฏรายการหน้าทั้งหมดในตาราง นำเมาส์ไปวางที่รายการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะปรากฏเมนูแก้ไขขึ้นมา ให้เลือก แก้ไข กรณีหาหน้าที่ต้องการแก้ไขไม่พบ สามารถค้นหาได้จากกล่องค้นหา ด้านบนมุมขวามือ ทำการแก้ไขเนื้อหา สามารถดูรายละเอียดวิธีการแก้ไขได้จาก บทที่ 3

การแก้ไขเรื่องคลังความรู้

การแก้ไขเรื่องคลังความรู้ เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ เปิดเมนูด้านข้าง เลือก เรื่อง (Post) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก เรื่องทั้งหมด จะปรากฏรายการเรื่องทั้งหมดในตาราง เลือกตัวกรองหมวดหมู่เป็น คลังความรู้ แล้วกดปุ่ม ตัวกรอง นำเมาส์ไปวางที่รายการเรื่องที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏเมนูแก้ไขขึ้นมา ให้เลือก แก้ไข กรณีหาเรื่องที่ต้องการแก้ไขไม่พบ สามารถค้นหาได้จากกล่องค้นหา ด้านบนมุมขวามือ หากต้องการลบเรื่อง ให

การเพิ่มเรื่องคลังความรู้

การเพิ่มเรื่องคลังความรู้ เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ เปิดเมนูด้านข้าง เลือก เรื่อง (Post) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก เขียนเรื่องใหม่ ทำการแก้ไขเนื้อหา สามารถดูรายละเอียดวิธีการแก้ไขได้จาก บทที่ 3 หัวข้อพื้นฐานการแก้ไขข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ ที่หัวข้อ หมวดหมู่ เลือกหมวดหมู่ คลังความรู้ ที่หัวข้อ เผยแพร่ ให้กด เผยแพร่ ข้อมูลจะถูกบันทึก

การแก้ไขเรื่องดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การแก้ไขเรื่องดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ เปิดเมนูด้านข้าง เลือก เรื่อง (Post) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก เรื่องทั้งหมด จะปรากฏรายการเรื่องทั้งหมดในตาราง เลือกตัวกรองหมวดหมู่เป็น ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วกดปุ่ม ตัวกรอง นำเมาส์ไปวางที่รายการเรื่องที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏเมนูแก้ไขขึ้นมา ให้เลือก แก้ไข กรณีหาเรื่องที่ต้องการแก้ไขไม่พบ สามารถค้นหาได้จากกล่องค้นหา ด้านบนมุมขวามือ หากต้องกา

การเพิ่มเรื่องดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การเพิ่มเรื่องดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ เปิดเมนูด้านข้าง เลือก เรื่อง (Post) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก เขียนเรื่องใหม่ ทำการแก้ไขเนื้อหา สามารถดูรายละเอียดวิธีการแก้ไขได้จาก บทที่ 3 หัวข้อพื้นฐานการแก้ไขข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ ที่หัวข้อ หมวดหมู่ เลือกหมวดหมู่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่หัวข้อ เผยแพร่ ให้กด เผยแพร่ ข้อมูลจะถูกบันทึก

การแก้ไขเรื่องข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การแก้ไขเรื่องข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ เปิดเมนูด้านข้าง เลือก เรื่อง (Post) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก เรื่องทั้งหมด จะปรากฏรายการเรื่องทั้งหมดในตาราง เลือกตัวกรองหมวดหมู่เป็น ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง แล้วกดปุ่ม ตัวกรอง นำเมาส์ไปวางที่รายการเรื่องที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏเมนูแก้ไขขึ้นมา ให้เลือก แก้ไข กรณีหาเรื่องที่ต้องการแก้ไขไม่พบ สามารถค้นหาได้จากกล่องค้นหา ด้านบนมุมขวามือ หากต้อง

การเพิ่มเรื่องข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การเพิ่มเรื่องข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ เปิดเมนูด้านข้าง เลือก เรื่อง (Post) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก เขียนเรื่องใหม่ ทำการแก้ไขเนื้อหา สามารถดูรายละเอียดวิธีการแก้ไขได้จาก บทที่ 3 หัวข้อพื้นฐานการแก้ไขข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ ที่หัวข้อ หมวดหมู่ เลือกหมวดหมู่ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ที่หัวข้อ เผยแพร่ ให้กด เผยแพร่ ข้อมูลจะถูกบันทึก  

การแก้ไขเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์

การแก้ไขเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ เปิดเมนูด้านข้าง เลือก เรื่อง (Post) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก เรื่องทั้งหมด จะปรากฏรายการเรื่องทั้งหมดในตาราง เลือกตัวกรองหมวดหมู่เป็น ข่าวประชาสัมพันธ์ แล้วกดปุ่ม ตัวกรอง นำเมาส์ไปวางที่รายการเรื่องที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏเมนูแก้ไขขึ้นมา ให้เลือก แก้ไข กรณีหาเรื่องที่ต้องการแก้ไขไม่พบ สามารถค้นหาได้จากกล่องค้นหา ด้านบนมุมขวามือ หากต้องกา

การเพิ่มเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์

การเพิ่มเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ เปิดเมนูด้านข้าง เลือก เรื่อง (Post) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก เขียนเรื่องใหม่ ทำการแก้ไขเนื้อหา สามารถดูรายละเอียดวิธีการแก้ไขได้จาก บทที่ 3 หัวข้อพื้นฐานการแก้ไขข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ ที่หัวข้อ หมวดหมู่ เลือกหมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่หัวข้อ เผยแพร่ ให้กด เผยแพร่ ข้อมูลจะถูกบันทึก

การแก้ไขเรื่องการให้บริการของหน่วยงาน

การแก้ไขเรื่องการให้บริการของหน่วยงาน เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ เปิดเมนูด้านข้าง เลือก เรื่อง (Post) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก เรื่องทั้งหมด จะปรากฏรายการเรื่องทั้งหมดในตาราง เลือกตัวกรองหมวดหมู่เป็น การให้บริการ แล้วกดปุ่ม ตัวกรอง นำเมาส์ไปวางที่รายการเรื่องที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏเมนูแก้ไขขึ้นมา ให้เลือก แก้ไข กรณีหาเรื่องที่ต้องการแก้ไขไม่พบ สามารถค้นหาได้จากกล่องค้นหา ด้านบนมุมขวามือ หากต้องก

การเพิ่มเรื่องการให้บริการของหน่วยงาน

การเพิ่มเรื่องการให้บริการของหน่วยงาน เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ เปิดเมนูด้านข้าง เลือก เรื่อง (Post) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก เขียนเรื่องใหม่ ทำการแก้ไขเนื้อหา สามารถดูรายละเอียดวิธีการแก้ไขได้จาก บทที่ 3 หัวข้อพื้นฐานการแก้ไขข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ ที่หัวข้อ หมวดหมู่ เลือกหมวดหมู่ การให้บริการ ที่หัวข้อ เผยแพร่ ให้กด เผยแพร่ ข้อมูลจะถูกบันทึก

การแก้ไขเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

การแก้ไขเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ เปิดเมนูด้านข้าง เลือก เรื่อง (Post) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก เรื่องทั้งหมด จะปรากฏรายการเรื่องทั้งหมดในตาราง เลือกตัวกรองหมวดหมู่เป็น กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ข้อบัญญัติ หรือ กฎ ระเบียบ ให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ของเนื้อหาที่ต้องการแก้ไข แล้วกดปุ่ม ตัวกรอง นำเมาส์ไปวางที่รายการเรื่องที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏเมนูแก้ไขขึ้นมา ให้เลือก แก้ไข กรณีห

การเพิ่มเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

การเพิ่มเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ เปิดเมนูด้านข้าง เลือก เรื่อง (Post) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก เขียนเรื่องใหม่ ทำการแก้ไขเนื้อหา สามารถดูรายละเอียดวิธีการแก้ไขได้จาก บทที่ 3 หัวข้อพื้นฐานการแก้ไขข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ ที่หัวข้อ หมวดหมู่ เลือกหมวดหมู่ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ข้อบัญญัติ หรือ กฎ ระเบียบ ให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ของเนื้อหาที่กำลังเพิ่ม ที่หัวข้อ เผยแพร่ ให้กด เผ

การแก้ไขหน้านโยบายการบริหาร

การแก้ไขหน้านโยบายการบริหาร เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ เปิดเมนูด้านข้าง เลือก หน้า (Page) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก หน้าทั้งหมด จะปรากฏรายการหน้าทั้งหมดในตาราง นำเมาส์ไปวางที่รายการ นโยบายการบริหาร จะปรากฏเมนูแก้ไขขึ้นมา ให้เลือก แก้ไข กรณีหาหน้าที่ต้องการแก้ไขไม่พบ สามารถค้นหาได้จากกล่องค้นหา ด้านบนมุมขวามือ ทำการแก้ไขเนื้อหา สามารถดูรายละเอียดวิธีการแก้ไขได้จาก บทที่ 3 หัวข้อพื้นฐานการแก้ไขข้

การแก้ไขหน้าข้อมูลผู้บริหาร

การแก้ไขหน้าข้อมูลผู้บริหาร เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ เปิดเมนูด้านข้าง เลือก หน้า (Page) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก หน้าทั้งหมด จะปรากฏรายการหน้าทั้งหมดในตาราง นำเมาส์ไปวางที่รายการ ข้อมูลผู้บริหาร จะปรากฏเมนูแก้ไขขึ้นมา ให้เลือก แก้ไข กรณีหาหน้าที่ต้องการแก้ไขไม่พบ สามารถค้นหาได้จากกล่องค้นหา ด้านบนมุมขวามือ ทำการแก้ไขเนื้อหา สามารถดูรายละเอียดวิธีการแก้ไขได้จาก บทที่ 3 หัวข้อพื้นฐานการแก้ไขข้

การแทรกแผนที่

การแทรกแผนที่ เข้า google map ด้วยลิ้งค์ https://www.google.co.th/maps/ ค้นหาตำบลของท่าน หรือชื่อ สถานที่ที่ต้องการ เช่น ต.สุเทพ กด แชร์ จะปรากฏหน้าต่าง ขึ้นมา เลือกแถบ ฝังแผนที่ ที่ดรอปดาวน์ เลือก ใหญ่ คัดลอกข้อความในกล่องข้อความ เช่น  <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18! 1m12!1m3!1d143715.75778717213!2d98.85056999090853!3d 18.817549732775934!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13. 1!3m3!1m2!1s0x30da39feb27a

การแก้ไขหน้าสภาพและข้อมูลพื้นฐาน

การแก้ไขหน้าสภาพและข้อมูลพื้นฐาน เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ เปิดเมนูด้านข้าง เลือก หน้า (Page) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก หน้าทั้งหมด จะปรากฏรายการหน้าทั้งหมดในตาราง นำเมาส์ไปวางที่รายการ สภาพและข้อมูลพื้นฐาน จะปรากฏเมนูแก้ไขขึ้นมา ให้เลือก แก้ไข กรณีหาหน้าที่ต้องการแก้ไขไม่พบ สามารถค้นหาได้จากกล่องค้นหา ด้านบนมุมขวามือ ทำการแก้ไขเนื้อหา สามารถดูรายละเอียดวิธีการแก้ไขได้จาก บทที่ 3 หัวข้อพื้นฐาน