โครงการพัฒนาเว็บไซต์ อปท.

ประกาศสำคัญ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ใบเสนอราคาสำหรับบริการจดโดเมน-ต่ออายุโดเมน-บริการพื้นที่วางเว็บไซต์ จะเป็นในนาม บริษัท เพรสทีจ เดเวลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งราคาที่เสนอ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัท เพรสทีจ เดเวลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไดเวอร์ซิชั่น จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการดูแลลูกค้า ให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และจำหน่ายครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ

หน่วยงานที่ใช้บริการกับเรา

บริษัท เพรสทีจ เดเวลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ให้บริการระบบเว็บไซต์ จดโดเมนเนมและเช่าพื้นที่โฮสติ้งเพื่อจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่มีรูปแบบเว็บไซต์ที่ทันสมัย โดยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล สามารถใช้งานระบบจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ ในการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาต่าง ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันได้ ตัวอย่างเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ใช้บริการ สำนักงานเทศบาลตำบลธัญญา  www.tunya.go.th

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ขณะนี้ LocalGov59 ได้ออกรูปแบบธีมใหม่มาแล้ว มาพร้อมรูปแบบธีมที่ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ที่หลากหลาย พิเศษ!! สำหรับลูกค้าที่ใช้งาน LocalGov59 มีโปรโมชั่นลดราคา* 50% สำหรับการเปลี่ยนธีม

*โปรโมชั่นลดราคา 50% ตั้งแต่วันนี้ – 16 เมษายน 2561 เท่านั้น
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธีมใหม่LocalGov59

ธีม

ประกาศเรื่องระยะเวลาการใช้งานเว็บไซต์

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2559 เว็บไซต์ของท่านจะใช้งานได้เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีกำหนดการสิ้นสุดระยะเวลาใช้งานฟรี ดังนี้

รุ่นที่อบรม ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งานแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

รอบที่ 1 รุ่นที่ 1-12

อบรม ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ

1 มีนาคม 2560

รอบที่ 2 รุ่นที่ 1-15

อบรม ณ SIPA ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

30 มิถุนายน 2560

รอบที่ 3 รุ่นที่ 1-5

อบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

10 พฤศจิกายน 2560

สำหรับท่านที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์ต่อเนื่อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อจดโดเมน และเช่าเว็บโฮสติ้ง ที่ 089-969-2978 คุณอิษฎา

ภาพบรรยากาศการอบรม รอบที่ 3

รายชื่อผู้เข้าอบรมรอบที่ 3

รุ่นที่ 1 | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 5

ภาพบรรยากาศการอบรม รอบที่ 2

รุ่นที่ 1 | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 6 | รุ่นที่ 7| รุ่นที่ 8รุ่นที่ 12 | รุ่นที่ 14 | รุ่นที่ 15|

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล มีเว็บไซต์ของหน่วยงานตามนโยบายภาครัฐ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CMS เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล สามารถใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CMS ในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

กลุ่มเป้าหมาย

1. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
2. เทศบาลตำบล หรือเทศบาลเมือง จากทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า 1,000 องค์กร
จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

1. โดเมนเนมของหน่วยงาน สำหรับใช้ในการสร้างเว็บไซต์ต้นแบบด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CMS ภายใต้โดเมนหลักของโครงการ http://www.localgov59.in.th เป็นเวลา 1 ปี
2. พื้นที่เว็บโฮสติ้ง สำหรับวางเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน 1 ปี ขนาด 1 GB
3. อบรมพื้นฐานการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CMS ในการพัฒนาเว็บไซต์ จำนวน 1 วันเต็ม
4. มีเจ้าหน้าที่ช่วยตอบปัญหา หลังจบการอบรม หรือหลังจากนำเว็บไซต์ขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว
5. มี Template ให้หน่วยงานเลือกใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานถึง 5 Template โดยเลือกใช้งานได้ 1 Template
6. เอกสารประกอบการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส CMS ในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
7. ประกาศนียบัตรหลังจบการอบรม

สิ่งที่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการต้องเตรียม

1. โลโก้ของหน่วยงาน เป็นไฟล์ .jpg หรือ .png รวมถึงไฟล์รูปภาพประกอบอื่นๆ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน เป็นไฟล์ Text หรือไฟล์มาตรฐาน .doc หรือ .odt หรือ .pdf
3. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
4. ตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ไฟล์ภาพและ/หรือไฟล์ข้อมูล
5. ตัวอย่างข่าวจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ไฟล์ข้อมูล
6. เว็บลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และต้องการนำขึ้นเว็บไซต์
7. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ไฟล์ข้อมูล
8. ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน ไฟล์ภาพและ/หรือไฟล์ข้อมูล
9. ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ต้องการให้ดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บไซต์ได้
10. ตัวอย่างข้อมูลคลังความรู้ ไฟล์ภาพและ/หรือไฟล์ข้อมูล
11. ตัวอย่างคำถามที่พบบ่อย
12. ผังเว็บไซต์ของหน่วยงาน
13. รายละเอียดของ Social Network ที่ต้องการแชร์เนื้อหาจากเว็บไซต์ออกไป
*** ท่านสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาได้ในวันอบรม เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับกลับไปใช้งานต่อยอดได้ทันที
ในกรณีที่ท่านไม่ได้นำมา ทางโครงการจัดเตรียมครื่องคอมพิวเตอร์บริการให้ท่านตลอดการอบรม จำนวน 1 เครื่อง

ระยะเวลาโครงการ

1. พื้นที่วางเว็บไซต์ เป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันเริ่มโครงการ ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 – 1 มีนาคม 2560
2. โดเมนเนมหน้าเว็บหลักของโครงการจะอยู่เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 – 1 กุมภาพันธ์ 2561
3. โดเมนเนมภายใต้เว็บหลักของโครงการจะอยู่เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 29กุมภาพันธ์ 2559 – 1 มีนาคม 2560 เช่นเดียวกับพื้นที่วางเว็บไซต์