สถิติการเข้าชม

สถิติการเข้าชม WordPress จะเก็บสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ไว้ให้อัตโนมัติ ผู้ดูแลระบบสามารถดูสถิติการเข้าชมได้ผ่านระบบหลังบ้าน โดยหลังจากเข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ แล้ว จะมีขั้นตอนดังนี้ วิธีที่ 1 หน้าแสดงรายการเรื่อง และ หน้าแสดงรายการหน้า จะแสดงจำนวนผู้เข้าชม (Hit) เรื่อง หรือหน้า นั้นๆ ที่คอลัมน์ขวาสุด วิธีที่ 2 เปิดเมนูด้านข้าง เลือก Statistics จะเห็นภาพรวมสถิติทั้งหมด            ในกล่อง Overview จะแสดงตัวเลขผู