วิดเจ็ต (Widget)

วิดเจ็ต (Widget) วิดเจ็ต คือ ส่วนการแสดงผลขนาดเล็ก ซึ่งสามารถเลือกเนื้อหาหรือข้อมูลมาแสดงได้อย่างอิสระ ตัวอย่างเช่น แถบด้านข้างของหน้าแรก มีวิดเจ็ตแสดงข้อมูลนายก และวิดเจ็ตแสดงรายการข้อบัญญัติ ดังรูป การปรับแต่งวิดเจ็ต มีขั้นตอนดังนี้ เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ เปิดเมนูด้านข้าง เลือก ปรับแต่ง หรือเลือก ปรับแต่ง จากเมนูด้านบน (ตามภาพในกรอบสีแดง)  จะปรากฏเมนูสำหรับปรับแต่ง เลือกเมนู วิดเจ็ต