การปรับแต่งเมนู

การปรับแต่งเมนู เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ เปิดเมนูด้านข้าง เลือก รูปแบบบล็อก จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก เมนู ในส่วน เลือกเมนูที่จะแก้ไข: ทำการเลือกเมนูที่ต้องการแก้ไขจากดรอปดาวน์ จากนนั้นกดปุ่ม เลือก ที่หัวข้อ โครงสร้างเมนู จะแสดงรายการเมนูปัจจุบัน วิธีการลบเมนูปัจจุบัน กดบริเวณปลายด้านขวาของเมนูที่ต้องการลบ รายละเอียดเมนูจะถูกเปิดออก ให้กดที่ข้อความ ลบออก กดปุ่ม บันทึกเมนู เพื่อบันทึกข้อมูล