การดูแลความปลอดภัยของเว็บไซต์

การดูแลความปลอดภัยของเว็บไซต์ ปัญหาที่มีโอกาสเจอในการทำเว็บ คือ การถูกผู้ไม่ประสงค์ดีปลอมตัวเข้ามาแก้ไขข้อมูล โดยวิธีที่ผู้ไม่ประสงค์ดีส่วนใหญ่ใช้คือการ Brute force รหัสผ่าน ซึ่งเป็นการเดารหัสผ่านของเราโดยการสุ่มไปเรื่อยๆ เพื่อเข้ามาเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีนี้ ผู้ดูแลสามารถป้องกันได้เบื้องต้นโดยการตั้งรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยสูง เพื่อให้ยากแก่การเดารหัสผ่านของผู้ดูแล การตั้งรหัสผ่านให้มีความปลอดภัย ควรประกอบด้วยตัวอักษรแล