การกู้คืนข้อมูลที่สำรองไว้

การกู้คืนข้อมูลที่สำรองไว้ เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ เปิดเมนูด้านข้าง เลือก เครื่องมือ จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก นำเข้า  จะปรากฏหน้าต่างสำหรับนำเข้าไฟล์สำรองข้อมูล ให้กดที่ข้อความ WordPress กด Browse จะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้เลือกไฟล์ที่เคยสำรองข้อมูลไว้ จากนั้นกด Open กดปุ่ม อัปโหลดไฟล์และนำเข้า เพื่อกู้คืนข้อมูลจากไฟล์สำรองข้อมูล จะปรากฏหน้ามอบหมายผู้เขียน ที่ดรอปดาวน์ให้เลือกเป็น admin จากนั้นกดส่