ลำดับ เว็บไซต์ จังหวัด อำเภอ ชื่ออปท
1 http://huanakham.localgov59.in.th อุดรธานี ศรีธาตุ ทต.หัวนาคำ
2 http://meacheam.localgov59.in.th เชียงใหม่ แม่แจ่ม ทต.แม่แจ่ม
3 http://suwannakhuha.localgov59.in.th หนองบัวลำภู สุวรรณคูหา ทต.สุวรรณคูหา
4 http://nathaweenok.localgov59.in.th สงขลา นาทวี ทต.นาทวีนอก
5 http://thalo.localgov59.in.th พิจิตร เมือง ทต.ท่าฬ่อ
6 http://srisuksamran.localgov59.in.th ขอนแก่น อุบลรัตน์ อบต.ศรีสุขสำราญ
7 http://wiangsuai.localgov59.in.th เชียงราย อ.แม่สรวย ทต.เวียงสรวย
8 http://maekamme.localgov59.in.th แพร่ อ.หนองม่วงไข่ อบต.แม่คำมี
9 http://nongphok.localgov59.in.th ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก อบต.หนองพอก
10 http://thiangtae.localgov59.in.th ชัยนาท อ.สรรคบุรี อบต.เที่ยงแท้
11 http://sajorakhea.localgov59.in.th นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด อบต.สระจรเข้
12 http://muangprai.localgov59.in.th ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ ทต.เมืองไพร
13 http://seka.localgov59.in.th บึงกาฬ อ.เซกา อบต.เซกา
14 http://huna.localgov59.in.th หนองบัวลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู อบต.หัวนา
15 http://tsbsriwilaicity.localgov59.in.th บึงกาฬ อ.ศรีวิไล ทต.ศรีวิไล
16 http://nonsila.localgov59.in.th กาฬสินธุ์ อ.สหัสขันธ์ ทต.โนนศิลา
17 http://bantai.localgov59.in.th สกลนคร อ.สว่างแดนดิน ทต.บ้านต้าย
18 http://ruso.localgov59.in.th นราธิวาส อ.รือเสาะ ทต.รือเสาะ
19 http://muangchan.localgov59.in.th ศรีสะเกษ อ.เมืองจันทร์ ทต.เมืองจันทร์
20 http://lahansai.localgov59.in.th บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย ทต.ละหานทราย
21 http://ramphan.localgov59.in.th จันทบุรี อ.ท่าใหม่ อบต.รำพัน
22 http://hky.localgov59.in.th อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.ห้วยขะยุง
23 http://pungern.localgov59.in.th ร้อยเอ็ด เสลภูมิ อบต.ภูเงิน
24 http://nongree.localgov59.in.th ลพบุรี ลำสนธิ อบต.หนองรี
25 http://phaluad.localgov59.in.th อุตรดิตถ์ ท่าปลา อบต.ผาเลือด
26 http://koisoong.localgov59.in.th อุตรดิตถ์ ตรอน อบต.ข่อยสูง
27 http://wangkrai.localgov59.in.th เพชรบุรี ท่ายาง อบต.วังไคร้
28 http://botalo.localgov59.in.th พระนครศรีอยุธยา วังน้อย อบต.บ่อตาโล่
29 http://banram.localgov59.in.th นครศรีธรรมราช หัวไทร อบต.บ้านราม
30 http://thaluang.localgov59.in.th จันทบุรี มะขาม ทต.ท่าหลวง
31 http://khammaet.localgov59.in.th ขอนแก่น ซ่าสูง อบต.คำแมด
32 http://kangplu.localgov59.in.th นครราชสีมา โนนไทย อบต.ค้างพลู
33 http://nanang.localgov59.in.th หนองคาย โพนพิสัย อบต.นาหนัง
34 http://klongsi.localgov59.in.th ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองสี่
35 http://mamu.localgov59.in.th ระนอง กระบุรี อบต.มะมุ
36 http://dongtangaw.localgov59.in.th ดอนพุด อบต.ดงตะงาว อบต.ดงตะงาว
37 http://banmai.localgov59.in.th พะยา เมือง ทต.บ้านใหม่
38 http://thasalaloei.localgov59.in.th เลย ภูเรือ อบต.ท่าศาลา
39 http://kokklang.localgov59.in.th บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ อบต.โคกกลาง
40 http://chanturk.localgov59.in.th นครราชสีมา ปากช่อง อบต.จันทึก
41 http://nonghoi.localgov59.in.th นครราชสีมา พระทองคำ อบต.หนองหอย
42 http://srapra.localgov59.in.th นครราชสีมา พระทองคำ ทต.สระพระ
43 http://nanongthum.localgov59.in.th ชัยภูมิ แก้งคร้อ ทต.นาหนองทุ่ม
44 http://phawainung.localgov59.in.th ขอนแก่น บ้านฝาง อบต.ป่าหวายนั่ง
45 http://chaibadan.localgov59.in.th ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.ชัยบาดาล
46 http://nakhom.localgov59.in.th นครสวรรค์ ไพศาลี อบต.นาขอม
47 http://kuddoosao.localgov59.in.th หนองบัวลำภู โนนสัง อบต.กุดดู่
48 http://karubi.localgov59.in.th ปัตตานี กะพ้อ อบต.กะรุบี
49 http://rammasak.localgov59.in.th อ่างทอง โพธิ์ทอง ทต.รำมะสัก
50 http://chiangwang.localgov59.in.th อุดรธานี เพ็ญ อบต.เชียงหวาง
51 http://nanang.localgov59.in.th หนองคาย โพนพิสัย อบต.นาหนัง
52 http://banpuanc.localgov59.in.th ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.บ้านปวง
53 http://pakasai.localgov59.in.th กระบี่ เหนือคลอง อบต.ปกาสัย
54 http://sabputsa.localgov59.in.th เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ซับพุทรา
55 http://nawa.localgov59.in.th นครพนม นาหว้า อบต.นาหว้า
56 http://leamthong.localgov59.in.th ชัยภูมิ ภักดีชุมพล อบต.แหลมทอง
57 http://buakham.localgov59.in.th ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย อบต.บัวคำ
58 http://pathio.localgov59.in.th ชุมพร ปะทิว ทต.ปะทิว
59 http://tungthong.localgov59.in.th ชัยภูมิ บ้านเขว้า ทต.ทุ่งทอง
60 http://nongmaiphai.localgov59.in.th นครราชสีมา หนองบุญมาก อบต.หนองไม้ไผ่
61 http://santalocal.localgov59.in.th น่าน นาน้อย อบต.สันทะ
62 http://huadonglocal.localgov59.in.th พิจิตร เมือง ทต.หัวดง
63 http://tambonwer.localgov59.in.th กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ อบต.เว่อ
64 http://tungkae.localgov59.in.th สกลนคร เจริญศิลป์ อบต.ทุ่งแก
65 http://kamphaengroiet.localgov59.in.th ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต.กำแพง
66 http://laokwan.localgov59.in.th กาญจนบุรี เลาขวัญ อบต.เลาขวัญ
67 http://somdetmini.localgov59.in.th กาฬสินธุ์ สมเด็จ ทต.สมเด็จ
68 http://huaypooling.localgov59.in.th แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยปูลิง
69 http://mueangthung.localgov59.in.th ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต.เมืองทุ่ง
70 http://phosingam.localgov59.in.th พิจิตร บึงนาราง อบต.โพธิ์ไทรงาม
71 http://konkam.localgov59.in.th ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย อบต.คอนกาม
72 http://nakhonnueangkh.localgov59.in.th ฉะเชิงเทรา เมือง ทต.นครเนื่องเขต
73 http://banbak.localgov59.in.th ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ ทต.บ้านบาก
74 http://dongdang.localgov59.in.th จังหวัดร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ทต.ดงแดง
75 http://phothongroiet.localgov59.in.th ร้อยเอ็ด เสลภูมิ อบต.โพธิ์ทอง
76 http://latai.localgov59.in.th ศรีสะเกษ กันทรารมย์ อบต.ละทาย
77 http://pukmai.localgov59.in.th สุรินทร์ ศีขรภูมิ ทต.ผักไหม
78 http://lubobayah.localgov59.in.th นราธิวาส ยี่งอ อบต.ลุโบะบายะ
79 http://nayai.localgov59.in.th ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต.นาใหญ่
80 http://nasawan.localgov59.in.th บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ อบต.นาสวรรค์
81 http://amnatmu.localgov59.in.th อำนาจเจริญ เมือง ทม.อำนาจเจริญ
82 http://srivichai.localgov59.in.th สกลนคร วานรนิวาส อบต.ศรีวิชัย
83 http://kudnumsai.localgov59.in.th ยโสธร ค้อวัง อบต.กุดน้ำใส
84 http://srisongkram.localgov59.in.th นครนพม ศรีสงคราม อบต.ศรีสงคราม
85 http://banmaikhonkaen.localgov59.in.th ขอนแก่น สีชมพู อบต.บ้านใหม่
86 http://thungklong.localgov59.in.th กาฬสินธ์ คำม่วง อบต.ทุ่งคลอง