ลำดับ เว็บไซต์ จังหวัด อำเภอ ชื่ออปท
1 chockchai.localgov59.in.th เชียงราย อ.ดอยหลวง อบต.โชคชัย
2 bangchak.localgov59.in.th เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี อบต.บางจาก
3 nakhaem.localgov59.in.th เลย อ.เมืองเลย อบต.นาแขม
4 huaipong.localgov59.in.th แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยโป่ง
5 maesuat.localgov59.in.th แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.แม่สวด
6 laohaingam.localgov59.in.th กาฬสินธุ์ อ.กุฉินารายณ์ อบต.เหล่าไฮงาม
7 saatchaisi.localgov59.in.th กาฬสินธุ์ อ.ดอนจาน อบต.สะอาดไชยศรี
8 lakliam.localgov59.in.th กาฬสินธุ์ อ.นามน อบต.หลักเหลี่ยม
9 thepnakorn.localgov59.in.th กำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร ทต.เทพนคร
10 nonhan.localgov59.in.th ขอนแก่น อ.ชุมแพ ทต.โนนหัน
11 nongkung.localgov59.in.th ขอนแก่น อ.น้ำพอง อบต.หนองกุง
12 khokngam.localgov59.in.th ขอนแก่น อ.บ้านฝาง ทต.โคกงาม
13 khamkhaen.localgov59.in.th ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี อบต.คำแคน
14 bangchan.localgov59.in.th จันทบุรี อ.ขลุง อบต.บางชัน
15 khoksaad.localgov59.in.th ชัยภูมิ อ.หนองบัวระเหว ทต.โคกสะอาด
16 sokpladuk.localgov59.in.th ชัยภูมิ อ.หนองบัวระเหว อบต.โสกปลาดุก
17 maeusu.localgov59.in.th ตาก อ.ท่าสองยาง อบต.แม่อุสุ
18 nongthao.localgov59.in.th นครพนม อ.ท่าอุเทน อบต.หนองเทา
19 laophatthana.localgov59.in.th นครพนม อ.นาหว้า อบต.เหล่าพัฒนา
20 phoklang.localgov59.in.th นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา อบต.พลกรัง
21 orrapim.localgov59.in.th นครราชสีมา อ.ครบุรี ทต.อรพิมพ์
22 saladaeng.localgov59.in.th นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.ศาลาแดง
23 chaangpueak.localgov59.in.th นราธิวาส อ.จะแนะ อบต.ช้างเผือก
24 suwaree.localgov59.in.th นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.สุวารี
25 muanglee.localgov59.in.th น่าน อ.นาหมื่น อบต.เมืองลี
26 angthong.localgov59.in.th พะเยา อ.เชียงคำ อบต.อ่างทอง
27 krasom.localgov59.in.th พังงา อ.ตะกั่วทุ่ง ทต.กระโสม
28 nasinuan.localgov59.in.th มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย อบต.นาสีนวน
29 huadong.localgov59.in.th มหาสารคาม อ.นาดูน อบต.หัวดง
30 yangsisurat.localgov59.in.th มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.ยางสีสุราช
31 saimuncity.localgov59.in.th ยโสธร อ.ทรายมูล ทต.ทรายมูล
32 mumon.localgov59.in.th ร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ อบต.หมูม้น
33 banniwet.localgov59.in.th ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี ทต.บ้านนิเวศน์
34 buadang.localgov59.in.th ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ อบต.บัวแดง
35 phosai.localgov59.in.th ร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ อบต.โพธิ์สัย
36 huayhinlad.localgov59.in.th ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ อบต.ห้วยหินลาด
37 nongkham.localgov59.in.th ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ อบต.หนองขาม
38 nongchangkhuen.localgov59.in.th ลำพูน อ.เมืองลำพูน ทต.หนองช้างคืน
39 suankluai.localgov59.in.th ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ ทต.สวนกล้วย
40 huaisamran.localgov59.in.th ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ห้วยสำราญ
41 huaithapthan.localgov59.in.th ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน อบต.ห้วยทับทัน
42 muanglai.localgov59.in.th สกลนคร อ.เมืองสกลนคร อบต.ม่วงลาย
43 kamphaeng.localgov59.in.th สตูล อ.ละงู อบต.กำแพง
44 samutsakhon.localgov59.in.th สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร
45 sakrajom.localgov59.in.th สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ อบต.สระกระโจม
46 thaouthong.localgov59.in.th สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง ทต.ท้าวอู่ทอง
47 thamor.localgov59.in.th สุรินทร์ อ.ปราสาท อบต.ทมอ
48 kutpladuk.localgov59.in.th อำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ อบต.กุดปลาดุก
49 raisisuk.localgov59.in.th อำนาจเจริญ อ.เสนางคนิคม อบต.ไร่สีสุก
50 chanlan.localgov59.in.th อำนาจเจริญ อ.พนา อบต.จานลาน
51 dongmayang.localgov59.in.th อำนาจเจริญ อ.ลืออำนาจ ทต.ดงมะยาง
52 dongbang.localgov59.in.th อำนาจเจริญ อ.ลืออำนาจ อบต.ดงบัง
53 banphue.localgov59.in.th อุดรธานี อ.บ้านผือ ทต.บ้านผือ
54 jumpamong.localgov59.in.th อุดรธานี อ.บ้านผือ อบต.จำปาโมง
55 jumpee.localgov59.in.th อุดรธานี อ.ศรีธาตุ ทต.จำปี
56 wangdin.localgov59.in.th อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ อบต.วังดิน
57 khamkhrang.localgov59.in.th อุบลราชธานี อ.เดชอุดม อบต.คำครั่ง
58 ubon.localgov59.in.th อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี ทต.อุบล
59 klongyai.localgov59.in.th ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.คลองใหญ่
60 buayai.localgov59.in.th นครราขสีมา อ.บัวใหญ่ อบต.บัวใหญ่
61 koksaat.localgov59.in.th ชัยภูมิ อ.ภูเขียว อบต.โคกสะอาด
62 banpeu.localgov59.in.th ขอนแก่น อ.หนองเรือ ทต.บ้านผือ
63 krokphra.localgov59.in.th นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.โกรกพระ
64 takang.localgov59.in.th ตราด อ.เมืองตราด ทต.ตะกาง
65 tambolsaimoon.localgov59.in.th ขอนแก่น อ.น้ำพอง อบต.ทรายมูล
66 mueangyao.localgov59.in.th ลำปาง อ.ห้างฉัตร ทต.เมืองยาว
67 thamwuadaeng.localgov59.in.th ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง อบต.ถ้ำวัวแดง
68 ratsada.localgov59.in.th ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ท.ต.รัษฎา
69 cherngtalay.localgov59.in.th ภูเก็ต อ.ถลาง ท.ต.เชิงทะเล
70 samrongmahasarakham.localgov59.in.th มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.สำโรง
71 huaikang.localgov59.in.th ยโสธร อ.กุดชุม อบต.ห้วยแก้ง
72 laonoi.localgov59.in.th ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ อบต.เหล่าน้อย
73 nongkob.localgov59.in.th สระบุรี อ.หนองแซง อบต.หนองกบ
74 songtham.localgov59.in.th กำแพงเพชร อ.เมือง อบต.ทรงธรรม
75 changtoon.localgov59.in.th ตราด อ.บ่อไร่ อบต.ช้างทูน
76 bangpao.localgov59.in.th ตรัง อ.กันตัง อบต.บางเป้า
77 bankang.localgov59.in.th นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อบต.บ้านแก่ง
78 rueang.localgov59.in.th น่าน อ.เมืองน่าน อบต.เรือง
79 dongsawan.localgov59.in.th หนองบัวลำภู อ.นากลาง อบต.ดงสวรรค์
80 bokluatai.localgov59.in.th น่าน อ.บ่อเกลือ ทต.บ่อเกลือใต้
81 kohperd.localgov59.in.th จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ อบต.เกาะเปริด
82 huaytoei.localgov59.in.th มหาสารคาม อ.กุดรัง อบต.ห้วยเตย
83 khaowrainch.localgov59.in.th มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.เขวาไร่
84 nazang.localgov59.in.th ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ ท.ต.นาแซง
85 khosator.localgov59.in.th นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.โคกสะตอ
86 pornsawan.localgov59.in.th ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ ทต.พรสวรรค์
87 obtruso.localgov59.in.th นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.รือเสาะ
88 akhosator.localgov59.in.th นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.โคกสะตอ
89 srikaew.localgov59.in.th ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.ศรีแก้ว
90 kudtum.localgov59.in.th ชัยภูมิ อ.เมือง อบต.กุดตุมิ
91 cnongngiu.localgov59.in.th เลย อ.วังสะพุง อบต.หนองงิ้ว
92 khae.localgov59.in.th ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย อบต.แข้
93 kaedam.localgov59.in.th มหาสารคาม อ.แกดำ ทต.แกดำ