ลำดับ เว็บไซต์ จังหวัด อำเภอ อปท.
1 http://thakham.localgov59.in.th เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน ทต.ท่าข้าม
2 http://nongngiu.localgov59.in.th เลย อ.วังสะพุง อบต.หนองงิ้ว
3 http://tapoyok.localgov59.in.th นราธิวาส อ.ยี่งอ อบต.ตะปอเยาะ
4 http://chorakhemak.localgov59.in.th บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย อบต.จรเข้มาก
5 http://thakhamin.localgov59.in.th พิจิตร อ.โพทะเล อบต.ท่าขมิ้น
6 http://yangnoi.localgov59.in.th มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย อบต.ยางน้อย
7 http://nongmuang.localgov59.in.th ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.หนองม่วง
8 http://nongueng.localgov59.in.th ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล อบต.หนองอึ่ง
9 http://laemfhapa.localgov59.in.th สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ทต.แหลมฟ้าผ่า
10 http://phansuek.localgov59.in.th สระแก้ว อ.อรัญประเทศ อบต.ผ่านศึก
11 http://taopoon.localgov59.in.th สระบุรี อ.แก่งคอย อบต.เตาปูน
12 http://wangmaikhon.localgov59.in.th สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.วังไม้ขอน
13 http://banmo.localgov59.in.th หนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่ อบต.บ้านหม้อ
14 http://dontanphasuk.localgov59.in.th มุกดาหาร อ.ดอนตาล ทต.ดอนตาลผาสุก
15 http://saladang.localgov59.in.th อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง ทต.ศาลาแดง
16 http://npd.localgov59.in.th เลย อ.ผาขาว ท.ต.โนนปอแดง
17 http://hindat.localgov59.in.th กำแพงเพชร อ.ปางศิลาทอง อบต.หินดาต
18 http://taktok.localgov59.in.th ตาก อ.บ้านตาก อบต.ตากตก
19 http://nonsawanroiet.localgov59.in.th ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ ทต.โนนสวรรค์
20 http://nanai.localgov59.in.th สกลนคร อ.พรรณานิคม ทต.นาใน
21 http://wanonniwas.localgov59.in.th สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.วานรนิวาส
22 http://huaythabthan.localgov59.in.th ศรีสะเกษ อ.ห้วยทับทัน อบต.ห้วยทับทัน