ลำดับ เว็บไซต์ จังหวัด อำเภอ อปท.
1 http://khaonoi.localgov59.in.th กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง อบต.เขาน้อย
2 http://thanya.localgov59.in.th กาฬสินธุ์ อ.กมลาไสย ทต.ธัญญา
3 http://nako.localgov59.in.th กาฬสินธุ์ อ.กุฉินารายณ์ อบต.นาโก
4 http://banhan.localgov59.in.th ขอนแก่น อ.โนนศิลา อบต.บ้านหัน
5 http://nongsang.localgov59.in.th ขอนแก่น อ.บ้านแฮด อบต.หนองแซง
6 http://mueangphon.localgov59.in.th ขอนแก่น อ.พล ทม.เมืองพล
7 http://banwa.localgov59.in.th ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น อบต.บ้านหว้า
8 http://khoksung.localgov59.in.th ขอนแก่น อ.อุบลรัตน์ ทต.โคกสูง
9 http://tabchang.localgov59.in.th จันทบุรี อ.สอยดาว ทต.ทับช้าง
10 http://watbot.localgov59.in.th ชลบุรี อ.พนัสนิคม อบต.วัดโบสถ์
11 http://hadsairee.localgov59.in.th ชุมพร อ.เมืองชุมพร ทต.หาดทรายรี
12 http://charoenmueang.localgov59.in.th เชียงราย อ.พาน อบต.เจริญเมือง
13 http://maeklong.localgov59.in.th ตาก อ.อุ้มผาง ทต.แม่กลอง
14 http://banprik.localgov59.in.th นครนายก อ.บ้านนา อบต.บ้านพริก
15 http://wangnamkhiao.localgov59.in.th นครปฐม อ.กำแพงแสน อบต.วังน้ำเขียว
16 http://tapsawai.localgov59.in.th นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง อบต.ทับสวาย
17 http://thungsithong.localgov59.in.th น่าน อ.เวียงสา อบต.ทุ่งศรีทอง
18 http://thasaat.localgov59.in.th บึงกาฬ อ.เซกา อบต.ท่าสะอาด
19 http://sompoi.localgov59.in.th บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง อบต.ส้มป่อย
20 http://hauyhin.localgov59.in.th บุรีรัมย์ อ.หนองหงส์ ทต.ห้วยหิน
21 http://banklangpathumthani.localgov59.in.th ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ทต.บ้านกลาง
22 http://huaysatyai.localgov59.in.th ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่
23 http://rawang.localgov59.in.th ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.ระแว้ง
24 http://uthai.localgov59.in.th พระนครศรีอยุธยา อ.อุทัย อบต.อุทัย
25 http://nonglek.localgov59.in.th มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย อบต.หนองเหล็ก
26 http://kampoo.localgov59.in.th มหาสารคาม อ.พยัคฆภูมิพิสัย อบต.ก้ามปู
27 http://napupom.localgov59.in.th แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.นาปู่ป้อม
28 http://kamnamsang.localgov59.in.th ยโสธร อ.กุดชุม อบต.คำน้ำสร้าง
29 http://phrathat.localgov59.in.th ร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ อบต.พระธาตุ
30 http://niwet.localgov59.in.th ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี ทต.นิเวศน์
31 http://phothong.localgov59.in.th ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง ทต.โพธิ์ทอง
32 http://wangsamakkhi.localgov59.in.th ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.วังสามัคคี
33 http://nongluang.localgov59.in.th ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ ทต.หนองหลวง
34 http://pakman.localgov59.in.th เลย อ.ด่านซ้าย อบต.ปากหมัน
35 http://saikhao.localgov59.in.th เลย อ.วังสะพุง อบต.ทรายขาว
36 http://uthumphonpisai.localgov59.in.th ศรีษะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย ทต.อุทุมพรพิสัย
37 http://bok.localgov59.in.th ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.บก
38 http://mueangchan.localgov59.in.th ศรีสะเกษ อ.เมืองจันทร์ ทต.เมืองจันทร์
39 http://laopodaeng.localgov59.in.th สกลนคร อ.เมืองสกลนคร ทต.เหล่าปอแดง
40 http://banthon.localgov59.in.th สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.บ้านถ่อน
41 http://nonmakkeng.localgov59.in.th สระแก้ว อ.วัฒนานคร อบต.โนนหมากเต็ง
42 http://tubluang.localgov59.in.th สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ อบต.ทัพหลวง
43 http://tawang.localgov59.in.th สุรินทร์ อ.บัวเชด อบต.ตาวัง
44 http://nammong.localgov59.in.th หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.น้ำโมง
45 http://nikhomphatthana.localgov59.in.th หนองบัวลำภู อ.โนนสัง อบต.นิคมพัฒนา
46 http://pangku.localgov59.in.th หนองบัวลำภู อ.โนนสัง อบต.ปางกู่
47 http://nonkhamin.localgov59.in.th หนองบัวลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู อบต.โนนขมิ้น
48 http://nongwa.localgov59.in.th หนองบัวลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู อบต.หนองหว้า
49 http://khaosan.localgov59.in.th อุดรธานี อ.บ้านผือ อบต.ข้าวสาร
50 http://nonsawan.localgov59.in.th อุบลราชธานี อ.นาจะหลวย อบต.โนนสวรรค์
51 http://nonklang.localgov59.in.th อุบลราชธานี อ.พิบูลมังสาหาร อบต.โนนคลาง
52 http://khonoi.localgov59.in.th อุบลราชธานี อ.สำโรง อบต.ค้อน้อย