ต้องการนำเว็บไซต์ไปใช้งานจริง ต้องทำอย่างไร

ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ที่ได้จากโครงการฯได้เลย โดยหากต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมน เป็น .go.th สามารถขอจดโดเมนได้ (มีค่าใช้จ่าย) ดูรายการเอกสารที่ต้องเตรียมและขั้นตอนการจดได้ที่นี่

กรณีที่มีโดเมน .go.th อยู่แล้ว สามารถย้ายมาจด เพื่อใช้เว็บไซต์ใหม่ที่ได้จากโครงการฯได้ โดยมีค่าธรรมเนียมเท่ากับการจดโดเมน 1 ปี ดูรายละเอียด

กรณีที่ต้องการพื้นที่วางเว็บไซต์เพิ่ม (มากกว่า 1GB) สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ ดูรายละเอียดที่นี่

หากโดเมนและพื้นที่เว็บไซต์ที่ได้จากโครงการฯ ครบกำหนด 1 ปีแล้ว จะต้องทำอย่างไร

ท่านสามารถต่ออายุบริการโดเมน และพื้นที่เว็บไซต์ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถดูอัตราค่าบริการได้จาก หน้าบริการเพิ่มเติม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อออกใบเสนอราคาให้

หากหน่วยงานต้องการเพียงพื้นที่เว็บไซต์ โดยยังคงใช้ชื่อโดเมนที่ได้รับจากโครงการ จะเป็นไปได้หรือไม่

ท่านสามารถซื้อเพียงพื้นที่เว็บไซต์ แต่ยังใช้ subdomain ที่ได้รับจากโครงการต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ตามนโยบายการจดทะเบียนชื่อเว็บขององค์กรภาครัฐ ตามมติของรัฐมนตรี (อ้างอิงจาก มติการประชุมคณะรัฐมนตรี การจดโดเมนภาครัฐ) กำหนดให้จดโดเมนในนาม .go.th ดังนั้นหากใช้ชื่อ subdomain อาจมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณได้ ทีมงานจึงแนะนำให้จดโดเมนหลัก .go.th ด้วยจะเป็นการดีกว่า

ต้องการให้เว็บไซต์มีระบบเพิ่มเติม เช่น กระดานข่าว ต้องทำอย่างไร

เว็บไซต์ที่โครงการฯจัดเตรียมให้ ไม่ได้มีระบบนี้ เนื่องจากต้องการให้การใช้งานและควบคุมจัดการเว็บไซต์เป็นไปอย่างง่ายที่สุด หากมีระบบเพิ่มเติม จะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเพิ่มด้วย มิเช่นนั้นอาจเกิดความเสียหาย เช่น มีคนนำไฟล์อันตรายมาฝาก หรือ มีผู้ใช้งาน นำเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมมาโพสต์บนเว็บไซต์

อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ที่ได้จากโครงการฯ เป็น WordPress ซึ่งเป็น Opensource ที่เปิดให้นักพัฒนาสามารถเขียนระบบเพิ่มเติมได้ หากสนใจพัฒนาเพิ่มเติม สามารถติดต่อนักพัฒนาในพื้นที่ หรือขอใบเสนอราคาจากบริษัทฯ ได้

ค้นหาใน Google ไม่พบเว็บไซต์ที่สร้างขึ้น ต้องทำอย่างไร

โดยปกติ Google จะใช้เวลาเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เพิ่งเกิดใหม่สักระยะ หากเพิ่งเข้าอบรมและเพิ่งได้สร้างเว็บไซต์ใหม่ จะต้องรอประมาณ 2 สัปดาห์ ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติม