โลโก้

 1. ที่หน้าปรับแต่งพื้นฐาน ที่หัวข้อ โลโก้ กดปุ่ม เปลี่ยนรูปภาพ
 2. เลือก อัปโหลดไฟล์ เพื่อเพิ่มโลโก้ใหม่จากคอมพิวเตอร์ของท่าน
  • สามารถลากโลโก้จากคอมพิวเตอร์ มาวางที่หน้านี้เพื่ออัพโหลดได้เลย
  • หรือกด เลือกหลายไฟล์ แล้วเลือกเอกสารที่ต้องการ แล้วกด Open เพื่อ อัพโหลด
  • กด เลือกไฟล์ เพื่อตั้งเป็นโลโก้ของเว็บไซต์
 3. หรือเลือก คลังไฟล์สื่อ เพื่อเลือกไฟล์ที่เคยอัพโหลดไว้ก่อนหน้านี้
  • เลือกโลโก้ที่ต้องการจากรายการ
  • กด เลือกไฟล์ เพื่อตั้งเป็นโลโก้ของเว็บไซต์
 4. กดปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ เพื่อบันทึกข้อมูล