โดเมน (Domain name)

โดเมน คือชื่อเว็บไซต์ เช่น localgov59.in.th หรือ dla.go.th หรือ sipa.or.th หรือ diversition.co.th เป็นต้น

สับโดเมน (Subdomain)

สับโดเมน คือชื่อย่อย ของเว็บไซต์ จะอยู่ในรูปแบบ ชื่อย่อย แล้วตามด้วย โดเมน อีกทีหนึ่ง
เช่น theme1.localgov59.in.th (สับโดเมนชื่อ theme1 แล้วตามด้วย .localgov59.in.th)

เว็บโฮสติ้ง (Web hosting)

โฮสติ้ง คือ พื้นที่สำหรับนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปวางไว้ เพื่อให้เข้าถึงได้

การทำเว็บไซต์ จำเป็นต้องมี โดเมน และ เว็บโฮสติ้ง ทั้ง 2 อย่าง
จะมีแต่โดเมน (ชื่อ) อย่างเดียวไม่ได้ จำเป็นต้องมี พื้นที่ ที่ใช้เก็บข้อมูลของเว็บไซต์ด้วย

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับ สับโดเมน สำหรับใช้งานฟรี 1 ปี คือถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560
(หากต้องการ โดเมน หลัก กรุณาดูรายละเอียดที่หน้าบริการเพิ่มเติม)

และได้รับ พื้นที่ สำหรับเก็บข้อมูลเว็บไซต์ ฟรี 1GB เป็นเวลา 1 ปีคือถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560
(หากต้องการพื้นที่เพิ่ม กรุณาดูรายละเอียดที่หน้าบริการเพิ่มเติม)