แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

  1. เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ
  2. เปิดเมนูด้านข้าง เลือก ติดต่อ จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก แบบฟอร์มติดต่อ
  3. จะปรากฏหน้าแสดงแบบฟอร์มสำหรับติดต่อทั้งหมด นำเมาส์ไปวางที่รายการ รับเรื่องร้องเรียน จะปรากฏเมนูแก้ไขขึ้นมา ให้เลือก แก้ไข
  4. กรณีหาแบบฟอร์มที่ต้องการแก้ไขไม่พบ สามารถค้นหาได้จากกล่องค้นหา ด้านบนมุมขวามือ
  5. จะปรากฏหน้าแก้ไขแบบฟอร์ม เลือกแถบ อีเมล์
    • สามารถแก้ไขอีเมลและรายละเอียดได้ที่หน้านี้ โดยสามารถแก้อีเมลได้ในช่อง To ให้ใส่อีเมลของผู้ดูแลระบบ หากมีหลายอีเมล ให้ใช้ ลูกน้ำ (,) คั้น เช่น5
  6. กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล