แบบฟอร์มติดต่อเรา

  1. ที่หน้าแสดงแบบฟอร์มสำหรับติดต่อทั้งหมด นำเมาส์ไปวางที่รายการ ติดต่อเรา จะปรากฏเมนูแก้ไขขึ้นมา ให้เลือก แก้ไข
    • กรณีหาแบบฟอร์มที่ต้องการแก้ไขไม่พบ สามารถค้นหาได้จากกล่องค้นหา ด้านบนมุมขวามือ
  2. จะปรากฏหน้าแก้ไขแบบฟอร์ม เลือกแถบ อีเมล์
  3. สามารถแก้ไขอีเมลและรายละเอียดได้ที่หน้านี้ โดยสามารถแก้อีเมลได้ในช่อง To ให้ใส่อีเมลของผู้ดูแลระบบ หากมีหลายอีเมล ให้ใช้ ลูกน้ำ (,) คั้น เช่น5
  4. กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล