เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting)

หมายถึงผู้ให้บริการ พื้นที่สำหรับวางเว็บไซต์ โดยมีบริการดูแล Server สำหรับให้เจ้าของเว็บไซต์นำเว็บไซต์ไปวาง มีทั้งแบบแชร์พื้นที่กับเว็บไซต์อื่นเพื่อประหยัดงบประมาณ หรือแบบทั้งเครื่องสำหรับเว็บไซต์เดียวเพื่อประสิทธิภาพ หรือบริการพื้นที่บน Cloud สำหรับการวางเว็บไซต์เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต

คุณภาพที่ให้บริการมีแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ปริมาณพื้นที่เก็บข้อมูล และความเร็วในการเรียกใช้แสดงผลเว็บไซต์