เรื่อง (Post)

“เรื่อง” หมายถึง หน้าเว็บเพจที่มีข้อมูลซึ่งสร้างขึ้นใหม่เป็นประจำ จึงจะเขียนข้อมูลใหม่นั้นเป็นเรื่องๆ ในระบบเว็บไซต์ที่จัดเตรียมให้ จะมีข้อมูลเริ่มต้นที่เป็นข้อมูลประเภท “เรื่อง” ดังนี้

  • กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
    • กฎ ระเบียบ
    • ข้อบัญญัติ
  • การให้บริการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  • คลังความรู้

post

การแก้ไขจัดการข้อมูลในหัวข้อดังกล่าว สามารถทำได้ผ่านระบบหลังบ้าน โดยไปที่เมนู “เรื่อง”