เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ

เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ จะอยู่ในหน้าระบบหลังบ้าน เป็นเมนูอยู่ทางด้านซ้ายมือ ดังภาพ

4.1

เมนูที่ใช้บ่อยมีดังนี้

4.2