หมวดหมู่ (Categories)

หมวดหมู่ คือหัวข้อของเรื่องภายในเว็บไซต์ ซึ่งในระบบเว็บไซต์ที่จัดเตรียมให้เบื้องต้น ได้กำหนดให้มีหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

  • กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
    • กฎ ระเบียบ
    • ข้อบัญญัติ
  • การให้บริการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  • คลังความรู้

การแก้ไขจัดการหมวดหมู่ สามารถทำได้ผ่านระบบหลังบ้าน โดยไปที่เมนู “เรื่อง” และเลือกเมนูย่อย หมวดหมู่

จะปรากฏรายการหมวดหมู่ทั้งหมดในระบบ สามารถเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ได้ โดยใส่ชื่อหมวดหมู่ หากเป็นหมวดหมู่ย่อย ให้เลือกหมวดหมู่หลักใน ป้ายกำกับหลัก และกด สร้างหมวดหมู่ใหม่

หากต้องการแก้ไขหรือลบ ให้นำเม้าส์ไปวางที่รายกาหมวดหมู่ที่ต้องการ จะปรากฏเมนูขึ้นมา ให้คลิกเลือก แก้ไข หรือ ลบ ตามต้องกาcategories