หน้าแผนผังเว็บไซต์

หน้าแผนผังเว็บไซต์จะถูกแสดงตามเมนู แผนผังเว็บไซต์ ดังนั้นถ้าจะแก้ไขหน้าแผนผังเว็บไซต์ ให้ไปแก้ไขรายการเมนู แผนผังเว็บไซต์ แทน โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ
  2. เปิดเมนูด้านข้าง เลือก รูปแบบบล็อก จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก เมนู
  3. ในส่วน เลือกเมนูที่จะแก้ไข: ทำการเลือกเมนู แผนผังเว็บไซต์ จากดรอปดาวน์ จากนนั้นกดปุ่ม เลือก
  4. ทำการแก้ไขรายการเมนูตามวิธีใน บทที่ 5 หัวข้อการปรับแต่งเมนู
  5. กดปุ่ม บันทึกเมนู เพื่อบันทึกข้อมูล