สีหลักของเว็บไซต์

  1. ที่เมนูสำหรับปรับแต่ง เลือก สีหลัก
  2. เลื่อนไปที่ส่วนที่ต้องการเปลี่ยนสี กดปุ่ม เลือกสี
  3. เลือกสีตามต้องการ
    • สามารถกดปุ่ม ค่าหลัก เพื่อคืนค่าสีเป็นสีตั้งต้นของธีม
  4. กดปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ เพื่อบันทึกข้อมูล