วิดเจ็ต (Widget)

วิดเจ็ต คือ ส่วนการแสดงผลขนาดเล็ก ซึ่งสามารถเลือกเนื้อหาหรือข้อมูลมาแสดงได้อย่างอิสระ ตัวอย่างเช่น แถบด้านข้างของหน้าแรก มีวิดเจ็ตแสดงข้อมูลนายก และวิดเจ็ตแสดงรายการข้อบัญญัติ ดังรูป

wg1

การปรับแต่งวิดเจ็ต มีขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ
 2. เปิดเมนูด้านข้าง เลือก ปรับแต่ง หรือเลือก ปรับแต่ง จากเมนูด้านบน (ตามภาพในกรอบสีแดง) wg2
 3. จะปรากฏเมนูสำหรับปรับแต่ง เลือกเมนู วิดเจ็ต                                          wg3
 4. เลือกบริเวณที่ต้องการใส่ วิดเจ็ต จากรายการ
 5. จะปรากฏหน้าแสดงรายการวิดเจ็ต ปัจจุบันที่ใช้อยู่ในส่วนนี้
  • ขั้นตอนการลบวิดเจ็ตปัจจุบัน
   • เลือกวิดเจ็ตที่ต้องการลบ
   • กดที่ข้อความ ลบออก
   • กดปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ เพื่อบันทึกข้อมูล
  • ขั้นตอนการเพิ่มวิดเจ็ตใหม่
   • ให้กดที่ปุ่ม เพิ่มวิดเจ็ต
   • จะปรากฏรายการวิดเจ็ตที่สามารถ เพิ่มได้ เลือกวิเจ็ตที่ต้องการ
   • วิดเจ็ตจะถูกเพิ่มมาในรายการ วิเจ็ตปัจจุบัน ให้ทำการปรับค่า วิดเจ็ตตามต้องการ
   • กดปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ เพื่อบันทึกข้อมูล