รู้จักกับ WordPress

WordPress เป็นระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ ผู้ใช้สามารถจัดการกับเว็บไซต์ได้โดยผ่าน อินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ ช่วยให้สามารถจัดการกับเว็บไซต์ได้โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดทำให้สะดวกต่อการปรับแต่งเว็บไซต์

WordPress ถูกพัฒนามาจาก b2 aka cafelog โดย Matt Mullenweg และ Mike Littlej ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน มีความสวยงาม และได้มาตรฐาน ด้วยความใช้ง่ายของ WordPress จึงมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจำนวนมหาศาลในเวลาไม่นาน

WordPress มีลิขสิทธิ์เป็นแบบ GNU-GPL ซึ่งคืออนุญาตให้บุคคลใดๆทำซ้ำ เผยแพร่ และ/หรือดัดแปลงซอฟต์แวร์นั้นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และโดยเสรี สัญญาอนุญาตนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประกันเสรีภาพของผู้ใช้งานในการแบ่งปันและแก้ไข จึงทำให้ WordPress มีนักพัฒนาจากทั่วโลกมาช่วยปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ปลอดภัย และมีเครื่องมือเสริมที่ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น