ย้อนคืนข้อมูลก่อนหน้า

  1. เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ
  2. ถ้าต้องการย้อนคืนข้อมูลสำหรับ หน้า ให้เปิดเมนูด้านข้าง เลือก หน้า (Page) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก หน้าทั้งหมด จะปรากฏรายการหน้าทั้งหมดในตาราง
  3. ถ้าต้องการย้อนคืนข้อมูลสำหรับ เรื่อง ให้เปิดเมนูด้านข้าง เลือก เรื่อง (Post) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก เรื่องทั้งหมด จะปรากฏรายการเรื่องทั้งหมดในตาราง
  4. นำเมาส์ไปวางที่รายการที่ต้องการย้อนคืนข้อมูล จะปรากฏเมนูแก้ไขขึ้นมา ให้เลือก แก้ไข
    1. กรณีหารายการที่ต้องการแก้ไขไม่พบ สามารถค้นหาได้จากกล่องค้นหา ด้านบนมุมขวามือ
  5. ที่หัวข้อ เผยแพร่ ที่ข้อความ ให้กด เรียกดู cc1                             cc2
  6. จะปรากฏหน้าเปรียบเทียบรุ่น ให้เลื่อนแถบเลื่อน เพื่อดูรุ่นก่อนหน้า โดยถ้าเลื่อนไปซ้ายสุดจะแสดงรุ่นเก่าสุด ถ้าเลื่อนไปขวาสุดจะแสดงรุ่นใหม่สุด        cc3
  7. ถ้าต้องการกู้คืนรุ่นไหน ให้เลื่อนไปที่รุ่นนั้น แล้วกด cc4     cc5
  8. ที่หัวข้อ เผยแพร่ ให้กด อัปเดต ข้อมูลจะถูกบันทึก