ป้ายกำกับ (Tags)

ป้ายกำกับ จะช่วยบอกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ทำให้สามารถเลือกดูเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกันได้ โดยหนึ่งเรื่อง สามารถมีป้ายกำกับได้ไม่จำกัด

ป้ายกำกับ ไม่จำเป็นต้องจัดการ หรือเข้าไปสร้างไว้ล่วงหน้า แต่สามารถพิมพ์ ป้ายกำกับ ณ ตอนที่สร้างหรือแก้ไขเรื่องนั้นๆได้เลย โดยระบบจะแนะนำป้ายกำกับที่มีอยู่แล้วในขณะที่พิมพ์ให้ด้วย

tags