ชื่อเว็บไซต์

  1. เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ
  2. เปิดเมนูด้านข้าง เลือก ปรับแต่ง
  3. จะปรากฏเมนูสำหรับปรับแต่ง ด้านซ้ายมือ เลือก พื้นฐาน
  4. จะปรากฏหน้าปรับแต่งพื้นฐาน ที่หัวข้อ พื้นฐาน เปลี่ยน ชื่อเว็บไซต์ ตามต้องการ
  5. กดปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ เพื่อบันทึกข้อมูล