ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน

 1. ที่หน้าปรับแต่งพื้นฐาน ที่หัวข้อ ตั้งค่าอื่นๆ เปลี่ยน ชื่อนายก, ข้อความต้อนรับในหน้าแรก ตามต้องการ
 2. ถ้าต้องการแก้ไข รูปนายก ให้กดปุ่ม เปลี่ยนรูปภาพ
 3. เลือก อัปโหลดไฟล์ เพื่อเพิ่มรูปภาพใหม่จากคอมพิวเตอร์ของท่าน
  • สามารถลากรูปภาพจากคอมพิวเตอร์มาวางที่หน้านี้เพื่ออัพโหลดได้เลย
  • หรือกด เลือกหลายไฟล์ แล้วเลือกเอกสารที่ต้องการ แล้วกด Open เพื่อ อัพโหลด
  • กด เลือกไฟล์ เพื่อตั้งเป็นรูปภาพของเว็บไซต์
 4. หรือเลือก คลังไฟล์สื่อ เพื่อเลือกไฟล์ที่เคยอัพโหลดไว้ก่อนหน้านี้
  • เลือกรูปภาพที่ต้องการจากรายการ
  • กด เลือกไฟล์ เพื่อตั้งเป็นโลโก้ของเว็บไซต์
 5. กดปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ เพื่อบันทึกข้อมูล