ข้อมูลการติดต่อ

  1. ที่หน้าปรับแต่งพื้นฐาน ที่หัวข้อ ข้อมูลการติดต่อ เปลี่ยน ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรสาร, เวลาทำการ ตามต้องการ
  2. กดปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ เพื่อบันทึกข้อมูล