กู้คืนหมวดหมู่ตั้งต้น

  1. เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ
  2. เปิดเมนูด้านข้าง เลือก กู้คืนข้อมูล                                                                                         ff1
  3. จะปรากฏหน้ากู้คืนข้อมูล ให้กดที่ปุ่ม กู้คืนหมวดหมู่ตั้งต้น  ff2  ff3
  4. เบราเซอร์จะแสดงหน้าต่างยืนยัน ให้กด OK ข้อมูลจะถูกกู้คืนเป็นค่าตั้งต้น