กู้คืนหมวดหมู่ตั้งต้น

  1. เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ
  2. เปิดเมนูด้านข้าง เลือก กู้คืนข้อมูล
  3. จะปรากฏหน้ากู้คืนข้อมูล ให้กดที่ปุ่ม กู้คืนเรื่องและหน้าตัวอย่างทั้งหมด
  4. เบราเซอร์จะแสดงหน้าต่างยืนยัน ให้กด OK ข้อมูลจะถูกกู้คืนเป็นค่าตั้งต้น

หมายเหตุ: การกระทำนี้จะกู้คืนเรื่องและหน้าทีเดียวหมดทั้งเว็บไซต์ หากต้องการกู้คืนเฉพาะบางหน้า ให้ใช้วิธีตามหัวข้อที่ 1 ย้อนคืนข้อมูลก่อนหน้า