กู้คืนค่าเริ่มต้นทั้งหมด

  1. เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ
  2. เปิดเมนูด้านข้าง เลือก กู้คืนข้อมูล
  3. จะปรากฏหน้ากู้คืนข้อมูล ให้กดที่ปุ่ม กู้คืนค่าเริ่มต้นทั้งหมด
  4. เบราเซอร์จะแสดงหน้าต่างยืนยัน ให้กด OK ข้อมูลจะถูกกู้คืนเป็นค่าตั้งต้น