การใส่ลิ้งค์ให้กับสไลด์แบนเนอร์

  1. ที่หน้าแก้ไขสไลด์ ที่รายการรูปภาพ ให้กดที่รูปภาพที่ต้องการใส่ลิ้งค์
  2. ที่แถบเมนู เลือกแถบ Link & Seo
  3. ที่หัวข้อ Enable Link ให้คลิกที่ดรอปดาวน์ เลือก Enable
  4. จะปรากฏหัวข้อเพิ่มขึ้นมา ที่หัวข้อ Slide Link ให้ใส่ลิ้งค์ที่ต้องการ เช่น https://th.wikipedia.org/wiki/องค์การบริหารส่วนตำบล (จำเป็นต้องมี http:// หรือ https:// นำหน้าด้วย)
  5. ที่เมนูด้านขวา กดปุ่ม Save Slide ข้อมูลจะถูกบันทึก