การใส่ข้อความในสไลด์แบนเนอร์

slbn1

  1. ที่หน้าแก้ไขสไลด์ ที่รายการรูปภาพ ให้กดที่รูปภาพที่ต้องการใส่ข้อความ
  2. ที่เครื่องมือปรับแต่งสไลด์ ที่แถบเครื่องมือ เลือกแถบ Style
  3. ที่เครื่องมือปรับแต่งสไลด์ นำเมาส์ไปวางที่เมนู Add a New Layer
  4. จะปรากฏเมนูย่อยขึ้นมา ให้เลือก Text/Html
  5. จะปรากฏกล่องข้อความ ให้แก้ข้อความตามต้องการ จากนั้นกดที่เครื่องหมายถูก
  6. ที่แถบเครื่องมือ ที่หัวข้อ slbn2  แก้ตัวเลขในกล่องข้อความ เพื่อปรับขนาดอักษร
  7. ที่แถบเครื่องมือ ที่หัวข้อ slbn3  กดที่ Color จากนั้นปรับสีตามต้องการ หลังจากปรับสีแล้วให้กดที่ Set เพื่อปรับสีอักษร
  8. สามารถคลิกเมาส์ซ้ายค้างที่ข้อความ แล้วลาก เพื่อปรับตำแหน่งข้อความได้
  9. ที่เมนูด้านขวา กดปุ่ม Save Slide ข้อมูลจะถูกบันทึก