การใช้งานเครื่องมือจัดการ หน้า (Page) และ เรื่อง (Post) ใน WordPress เวอร์ชั่น 5.4.2 ขึ้นไป

เครื่องมือจัดการ หน้า (Page) และ เรื่อง (Post) มีหน้าตาเปลี่ยนไปทำให้ไม่สามารถลงข้อมูลได้
สาเหตุเกิดจากการอัปเดตเวอร์ชั่นของ เวิร์ดเพรส ทำให้ตัว ปลั๊กอิน  ที่ติดตั้งอยู่ต้องเป็นเวอร์ชั่นที่รองรับการทำงานของเวิร์ดเพรสนั้นเอง

เครื่องมือจัดการ หน้า (Page) และ เรื่อง (Post) ในเวิร์ดเพรสเวอร์ชั่น 5.4.2 ขึ้นไป การทำงานต่าง ๆ มีดังนี้ ToolPage

วิธีเพิ่มเนื้อหา

1. เพิ่มหัวข้อโดยใส่ข้อมูลที่ ช่องใส่หัวข้อเรื่อง 
2. เพิ่มเนื้อหาของเรื่องที่ ช่องใส่เนื้อหาของเรื่อง  สามารถจัดการรูปแบบของตัวหนังสือได้ โดยใช้เครื่องมือจัดการ ด้านล่างนี้
ToolEdit

วิธีเพิ่มข้อมูลไฟล์

1. กดที่ปุ่มเพิ่มบล็อก Uploadimage1  ที่แถบเครื่องมือจัดการ

2. จากนั้นเลือกที่ ไฟล์  
Uploadimage6

3. จะแสดงบล็อกสำหรับเพิ่มไฟล์ ให้กดที่ปุ่ม อัปโหลดไฟล์  เพื่อเพิ่มข้อมูลไฟล์ หรือเลือกไฟล์จากคลังไฟล์สื่อ โดยกดที่ปุ่ม คลังสื่อ
Uploadimage7

วิธีเพิ่มข้อมูลรูปภาพ

1. กดที่ปุ่มเพิ่มบล็อก Uploadimage1  ที่แถบเครื่องมือจัดการ
2. จากนั้นเลือกที่ รูปภาพ  
Uploadimage4

3. จะแสดงบล็อกสำหรับเพิ่มรูปภาพ ให้กดที่ปุ่ม อัปโหลด เพื่ออัปโหลดรูปภาพ
สามารถเลือกไฟล์รูปจากคลังสื่อ หรือเพิ่มไฟล์รูปโดยการเพิ่ม URL ได้ 
Uploadimage5