การแทรกเอกสาร

 1. ที่หน้าแก้ไขข้อมูล กด pic2 เพื่อแทรกเอกสาร
 2. เมนูด้านข้างเลือก ใส่ไฟล์สื่อ
 3. เลือก อัปโหลดไฟล์ เพื่อเพิ่มเอกสารใหม่จากคอมพิวเตอร์ของท่าน
  • สามารถลากเอกสารจากคอมพิวเตอร์มาวางที่หน้านี้เพื่ออัพโหลดได้เลย
  • หรือกด เลือกหลายไฟล์ แล้วเลือกเอกสารที่ต้องการ แล้วกด Open เพื่อ อัพโหลด
  • กด ใส่ลงในหน้า เพื่อใส่เอกสารลงในเนื้อหา
 4. หรือเลือก คลังไฟล์สื่อ เพื่อเลือกไฟล์ที่เคยอัพโหลดไว้ก่อนหน้านี้
  • เลือกเอกสารที่ต้องการจากรายการ
  • กด ใส่ลงในหน้า เพื่อใส่เอกสารลงในเนื้อหา
 5. ที่หัวข้อ เผยแพร่ ให้กด อัปเดต ข้อมูลจะถูกบันทึก