การแทรกลิ้งค์

  1. ที่หน้าแก้ไขข้อมูล ให้เลือกที่แถบ เสมือนจริง
  2. เลือกข้อความหรือรูปภาพที่ต้องการเพิ่มลิ้งค์
  3. กด link เพิ่ม/แก้ไขลิงก์
  4. จะปรากฏหน้าต่างสำหรับแทรกลิ้งค์ ที่หัวข้อ URL ให้ใส่ลิ้งค์ที่ต้องการ  link2
  5. หรือที่หัวข้อค้นหา ใส่ชื่อ หน้า (Page) หรือ เรื่อง (Post) เพื่อค้นหา หน้า หรือ เรื่อง ที่ต้องการลิ้งค์ไป จากนั้นเลือก หน้า หรือ เรื่อง ที่ต้องการ จากรายการผลการค้นหา
  6. กดlink3เพื่อแทรกลิ้งค์
  7. ที่หัวข้อ เผยแพร่ ให้กด อัปเดต ข้อมูลจะถูกบันทึก