การแทรกรูปภาพ

 

pic1

 

 1. ที่หน้าแก้ไขข้อมูล กด pic2  เพื่อแทรกรูปภาพ
 2. เมนูด้านข้างเลือก ใส่ไฟล์สื่อ เพื่อใส่รูปภาพแบบทีละรูป หรือเลือก สร้างคลังรูปภาพ เพื่อใส่รูปเป็นกลุ่มหลายรูป
 3. เลือก อัปโหลดไฟล์ เพื่อเพิ่มรูปภาพใหม่จากคอมพิวเตอร์ของท่าน
  • สามารถลากรูปภาพจากคอมพิวเตอร์มาวางที่หน้านี้เพื่ออัพโหลดได้เลย
  • หรือกด เลือกหลายไฟล์ แล้วเลือกรูปภาพที่ต้องการ แล้วกด Open เพื่อ อัพโหลด
  • กด ใส่ลงในหน้า เพื่อใส่รูปภาพลงในเนื้อหา
  • หรือกด สร้างคลังภาพใหม่ แล้วกด ใส่คลังรูป เพื่อใส่กลุ่มของรูปภาพ ลงในเนื้อหา
 4. หรือเลือก คลังไฟล์สื่อ เพื่อเลือกไฟล์ที่เคยอัพโหลดไว้ก่อนหน้านี้
  • เลือกรูปภาพที่ต้องการจากรายการ
  • กด ใส่ลงในหน้า เพื่อใส่รูปภาพลงในเนื้อหา
  • หรือกด สร้างคลังภาพใหม่ แล้วกด ใส่คลังรูป เพื่อใส่กลุ่มของรูปภาพ ลงในเนื้อหา
 5. ที่หัวข้อ เผยแพร่ ให้กด อัปเดต ข้อมูลจะถูกบันทึก