การแก้ไขเรื่องดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  1. เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ
  2. เปิดเมนูด้านข้าง เลือก เรื่อง (Post) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก เรื่องทั้งหมด
  3. จะปรากฏรายการเรื่องทั้งหมดในตาราง เลือกตัวกรองหมวดหมู่เป็น ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วกดปุ่ม ตัวกรอง
  4. นำเมาส์ไปวางที่รายการเรื่องที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏเมนูแก้ไขขึ้นมา ให้เลือก แก้ไข
    • กรณีหาเรื่องที่ต้องการแก้ไขไม่พบ สามารถค้นหาได้จากกล่องค้นหา ด้านบนมุมขวามือ
    • หากต้องการลบเรื่อง ให้เลือก ถังขยะ จากนั้นรายการเรื่องจะถูกลบทันที
  5. ทำการแก้ไขเนื้อหา สามารถดูรายละเอียดวิธีการแก้ไขได้จาก บทที่ 3 หัวข้อพื้นฐานการแก้ไขข้อมูลในหน้าเว็บไซต์
  6. ที่หัวข้อ เผยแพร่ ให้กด อัปเดต ข้อมูลจะถูกบันทึก