การแก้ไขเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

  1. เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ
  2. เปิดเมนูด้านข้าง เลือก เรื่อง (Post) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก เรื่องทั้งหมด
  3. จะปรากฏรายการเรื่องทั้งหมดในตาราง เลือกตัวกรองหมวดหมู่เป็น กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ข้อบัญญัติ หรือ กฎ ระเบียบ ให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ของเนื้อหาที่ต้องการแก้ไข แล้วกดปุ่ม ตัวกรอง
  4. นำเมาส์ไปวางที่รายการเรื่องที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏเมนูแก้ไขขึ้นมา ให้เลือก แก้ไข
  5. กรณีหาเรื่องที่ต้องการแก้ไขไม่พบ สามารถค้นหาได้จากกล่องค้นหา ด้านบนมุมขวามือ
  6. หากต้องการลบเรื่อง ให้เลือก ถังขยะ จากนั้นรายการเรื่องจะถูกลบทันที
  7. ทำการแก้ไขเนื้อหา สามารถดูรายละเอียดวิธีการแก้ไขได้จาก บทที่ 3 หัวข้อพื้นฐานการแก้ไขข้อมูลในหน้าเว็บไซต์
  8. ที่หัวข้อ เผยแพร่ ให้กด อัปเดต ข้อมูลจะถูกบันทึก