การแก้ไขหน้าเว็บลิ้งค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  1. เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ
  2. เปิดเมนูด้านข้าง เลือก หน้า (Page) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก หน้าทั้งหมด
  3. จะปรากฏรายการหน้าทั้งหมดในตาราง นำเมาส์ไปวางที่รายการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะปรากฏเมนูแก้ไขขึ้นมา ให้เลือก แก้ไข
    • กรณีหาหน้าที่ต้องการแก้ไขไม่พบ สามารถค้นหาได้จากกล่องค้นหา ด้านบนมุมขวามือ
  4. ทำการแก้ไขเนื้อหา สามารถดูรายละเอียดวิธีการแก้ไขได้จาก บทที่ 3 หัวข้อพื้นฐานการแก้ไขข้อมูลในหน้าเว็บไซต์
  5. ที่หัวข้อ เผยแพร่ ให้กด อัปเดต ข้อมูลจะถูกบันทึก