การเพิ่มเรื่องดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  1. เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ
  2. เปิดเมนูด้านข้าง เลือก เรื่อง (Post) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก เขียนเรื่องใหม่
  3. ทำการแก้ไขเนื้อหา สามารถดูรายละเอียดวิธีการแก้ไขได้จาก บทที่ 3 หัวข้อพื้นฐานการแก้ไขข้อมูลในหน้าเว็บไซต์
  4. ที่หัวข้อ หมวดหมู่ เลือกหมวดหมู่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  5. ที่หัวข้อ เผยแพร่ ให้กด เผยแพร่ ข้อมูลจะถูกบันทึก