การเพิ่มหน้าแสดงหมวดหมู่

 1. เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ
 2. ทำการเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ สามารถดูรายละเอียดได้ใน บทที่ 2 หัวข้อหมวดหมู่ (Categories)
 3. เปิดเมนูด้านข้าง เลือก หน้า (Page) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก เขียนหน้าใหม่
 4. ตั้งชื่อหน้าใหม่ แล้วกดปุ่ม BACKEND EDITOR                                                                      show1
 5. ที่หัวข้อ Visual Composer กดปุ่ม Add new element                                   show2
 6. จะปรากฏหน้า Add Element ให้คลิกที่ Post Grid                                       show3
 7. ที่ Data source ให้เลือกเป็น Post
 8. ที่ Narrow Data Source ให้พิมพ์ชื่อหมวดหมู่ แล้วจะมีรายการหมวดหมู่ขึ้นมา ให้เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการจากรายการ
 9. ที่ Total Item ให้ใส่เป็น -1 เพื่อให้แสดงรายการเรื่องทั้งหมดในหมวดหมู่นั้น
 10. ที่ Display Style ให้เลือกเป็น Load more button
 11. ที่ Items per page ให้ใส่จำนวนตามต้องการ เช่นถ้าใส่ 10 จะแสดงเรื่องในหมวดหมู่ หน้าละ 10 เรื่อง
 12. กดปุ่ม Save change เพื่อบันทึกการตั้งค่า
 13. ที่หัวข้อ เผยแพร่ ให้กด เผยแพร่ ข้อมูลจะถูกบันทึก
 14. ตั้งค่าให้แสดงบนเมนู สามารถดูรายละเอียดได้ใน บทที่ 5 หัวข้อการปรับแต่งเมนูshow4