การเพิ่มผู้ดูแลระบบ

  1. เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ
  2. เปิดเมนูด้านข้าง เลือก ผู้ใช้ จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก เพิ่มผู้ใช้ใหม่
  3. จะปรากฏหน้าเพิ่มผู้ใช้ใหม่ ให้กรอก ชื่อผู้ใช้ และ อีเมล์ (จำเป็นต้องกรอก)
  4. ในส่วน ชื่อ, นามสกุล, เว็บไซต์ เป็นรายละเอียดเพิ่มเติม จะกรอกหรือไม่ก็ได้
  5. ที่ รหัสผ่าน ให้กด แสดงรหัสผ่าน สามารถกรอกรหัสผ่านเองได้ หรือใช้รหัสที่ระบบกรอกไว้ให้ก็ได้
  6. หากมีให้ ยืนยันรหัสผ่าน ให้กดถูกหน้าข้อความ ยืนยันการใช้งานรหัสผ่านที่ไม่ปลอดภัย
  7. ที่ บทบาท ให้เลือก ผู้ควบคุมเว็บ เพื่อให้มีสิทธิ์แก้ไขจัดการเว็บไซต์และเนื้อหาทุกส่วนได้