การเข้าสู่เมนูแก้ไขหน้าเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ

วิธีที่ 1

เปิดเมนูด้านข้าง เลือก หน้า (Page) จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก หน้าทั้งหมด

-1

จะปรากฏรายการหน้าทั้งหมดในตาราง นำเมาส์ไปวางที่รายการหน้าที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏเมนูแก้ไขขึ้นมา ให้เลือก แก้ไข

-2

กรณีหาหน้าที่ต้องการแก้ไขไม่พบ สามารถค้นหาได้จากกล่องค้นหา ด้านบนมุมขวามือ

-3

วิธีที่ 2

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ไปที่หน้าเว็บเพจที่ต้องการแก้ไข

-4

จะปรากฏเมนู แก้ไขหน้า หรือ แก้ไขเรื่อง ให้คลิกที่เมนูดังกล่าว

จะปรากฏหน้าสำหรับแก้ไขขึ้นมา ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ

เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ที่หัวข้อ เผยแพร่ ให้กด อัปเดต ข้อมูลจะถูกบันทึก