การสำรองข้อมูล

aa1

  1. เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ
  2. เปิดเมนูด้านข้าง เลือก เครื่องมือ จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก นำออก
  3. จะปรากฏหน้าสำหรับนำออกไฟล์สำรองข้อมูล ให้เลือก บทความทั้งหมด
    แล้วกด ดาวน์โหลดไฟล์นำเข้า
  4. เบราเซอร์จะเปิดหน้าต่างขึ้นมาให้บันทึกไฟล์ เลือกบันทึกไฟล์ไว้ตามต้องกา