การลบรูปภาพในสไลด์แบนเนอร์

  1. ที่หน้าแก้ไขสไลด์ ที่รายการรูปภาพ นำเมาส์ไปวางที่รูปภาพที่ต้องการลบ
  2. จะปรากฏเมนูย่อย ให้เลือก Delete
  3. จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาถามว่า Delete this slide? ให้เลือก OK
  4. ที่เมนูด้านขวา กดปุ่ม Save Slide ข้อมูลจะถูกบันทึก