การปรับแต่งเมนู

 1. เข้าสู่ระบบ ตามวิธีการเข้าสู่ระบบในบทที่ 1 หัวข้อการเข้าสู่ระบบ
 2. เปิดเมนูด้านข้าง เลือก รูปแบบบล็อก จากนั้นจะมีเมนูย่อยออกมา ให้เลือก เมนู
 3. ในส่วน เลือกเมนูที่จะแก้ไข: ทำการเลือกเมนูที่ต้องการแก้ไขจากดรอปดาวน์ จากนนั้นกดปุ่ม เลือก
 4. ที่หัวข้อ โครงสร้างเมนู จะแสดงรายการเมนูปัจจุบัน
 5. วิธีการลบเมนูปัจจุบัน
  • กดบริเวณปลายด้านขวาของเมนูที่ต้องการลบ
  • รายละเอียดเมนูจะถูกเปิดออก ให้กดที่ข้อความ ลบออก
  • กดปุ่ม บันทึกเมนู เพื่อบันทึกข้อมูล                                      menu1
 6. วิธีการจัดลำดับเมนู
  • คลิกเมาส์ซ้ายค้างที่เมนูที่ต้องการจัดลำดับ จากนั้นลากไปวางที่ลำดับที่ต้องการ
  • กดปุ่ม บันทึกเมนู เพื่อบันทึกข้อมูล
 7. วิธีการทำเป็นเมนูย่อย
  • คลิกเมาส์ซ้ายค้างที่เมนูที่ต้องการทำเป็นเมนูย่อย จากนั้นเลื่อนเมนูไปทางขวา แล้ววาง เมนูที่ถูกลากเยื่องไปทางขวาจะกลายเป็นเมนูย่อยของเมนูที่อยู่ด้านบน
  • กดปุ่ม บันทึกเมนู เพื่อบันทึกข้อมูล              menu2
 8. วิธีการเพิ่มเมนู                                                                                             menu3
  • กดที่หัวข้อ หน้า, เรื่อง, ปรับแต่งลิงค์, หรือ หมวดหมู่ ตามประเภทของเมนูที่ต้องการเพิ่ม
  • กรณีที่เลือก หน้า, เรื่อง, หรือ หมวดหมู่ ให้เลือกที่แถบ ดูทั้งหมด จากนั้นเลือกจากรายการ แล้วกด เพิ่มลงเมนู
   • ถ้าหา หน้า, เรื่อง, หรือ หมวดหมู่ จากรายการไม่เจอ ให้เลือกแถบ ค้นหา จากนั้นพิมพ์ชื่อที่ต้องการ กดเลือกจากรายการที่แสดงขึ้นมา แล้วกด เพิ่มลงเมนู
  • กรณีเลือก ปรับแต่งลิงค์ ให้ใส่ URL ที่ต้องการลิ้งค์ไป และใส่หัวข้อเมนู จากนั้นกด เพิ่มลงเมนู
  • เมนูจะถูกเพิ่มเป็นรายการสุดท้ายของ รายการเมนูปัจจุบัน
  • ทำการจัดลำดับเมนู หรือทำเป็นเมนูย่อย ตามต้องการ
  • กดปุ่ม บันทึกเมนู เพื่อบันทึกข้อมูล