การติดตั้งปลั๊กอิน (Plugin) 

สาเหตุที่พบในการลงข้อมูลอาจเกิดจากการอัปเดตเวอร์ชั่นของ เวิร์ดเพรส ทำให้ตัว ปลั๊กอิน ที่ติดตั้งอยู่ไม่สามารถใช้งานได้ ห้ามอัปเดตปลั๊กอิน Visual Composer โดยเด็ดขาด

ปลั๊กอิน เป็นโปรแกรมเสริมชนิดหนึ่ง ที่จะเพิ่มความสามารถให้กับ เวิร์ดเพรส ถูกออกแบบให้มีความสามารถเฉพาะอย่าง ซึ่งเป็นส่วนเสริมที่ช่วยให้โปรแกรมหลักทำงานได้ดีขึ้น 

เวิสเพรส

ดังนั้น หากเกิดกรณีที่ทำการ อัปเดต ไปแล้ว จะต้องติดตั้ง ปลั๊กอิน  ตัวใหม่เพื่อให้สามารถใช้งานได้

วิธีติดตั้ง ปลั๊กอิน 

1.ตรวจสอบดูว่า ปลั๊กอิน ตัวไหนที่ทำให้เราไม่สามารถใช้งานเมนูนั้นได้

2.หา ปลั๊กอิน ตัวใหม่ที่รองรับการใช้งานเวิร์ดเพรส 

3.คลิกที่ ปลั๊กอิน เลือก เพิ่มปลั๊กอิน เพิ่ม ปัก

4.คลิกที่เพิ่มปลั๊กอิน  เพิ่ม ปักก

5.เลือกปลั๊กอินที่ต้องการอัปโหลด โดยคลิกที่ เลือกไฟล์  ที่ต้องการอัปโหลดเป็น .zip 

6.เข้าไปดูปลั๊กอินที่ได้รับการติดตั้งแล้วและทดลองใช้งาน ตตล ตรวจสอบการใช้งานตามปกติ