การตั้ง URL ของหน้าเว็บไซต์ (Permalink)

  1. ที่หน้าแก้ไขข้อมูล กดปุ่ม แก้ไข ที่อยู่ด้านหลัง ลิงก์ถาวร เพื่อแก้ไข URL
  2. แก้ไข URL ในกล่องข้อความตามต้องการ แล้วกด ตกลง  url
  3. ที่หัวข้อ เผยแพร่ ให้กด อัปเดต ข้อมูลจะถูกบันทึก